0
93 بازدید

علائیم کرونا نشان از سردرد .درد غضله .تب واحساس خستگی .تنگی نفس ومشکلات تنفسی

چندراه کاربرای پیشگیری ویروس کرونا .

باید حتما هربار بهسرویس بهداشتی میرویم بعدش دستهایمان راحتما با مواد شوینده بشویئیم وبعد با مواد ضدعفونی دستمان را ضد عفونی کنیم .

زمان سرفه حتما بادستمال جلوی دهنانمان را بگیریم نه با دست یا استین لباس چون استین همان لباس خود یه امر برای انتشار ویروس کرونا میباشد وگرفتن جلوی دهانمان بااستین باعث پخس ویروس درهوا باشد .

این ویروس از بدو ورود تا تا زمانی که پدیدار شود ۱۰روز زمان مبیرد

ازنزدیک شدن بااطرافیان ودست با دادن باآنها شدیدا خودداری کنید

حتما زمان بیرونم رفتن از ماسک ودستکش استفاده کنید .

مود غذائی ماندد گوشت قرمز یا سفید فرقی ندارد حتماآنها را خوب بپزید

ازنگهداری حیوانات خانگی دوری کنید موئقتا تا زمان ازبین رفتن کامل ویروس ازنگه داشتن آنها خودداری کنید .

 

0