0
95 بازدید

امروزه زیاد میشنویم که بچه های زیر۸سال به ویروس کرونا مبتلا نمیشود .

گرفتن این ویروسی وابتلا به این میکروب محدودیت سنی ندارد .ودرهرشهرو هرمکانو درهر رده سنی اتفاق میفتد .

تعداد فوتی دراین سن در کوددکان کمتر وبه ندرت پیش میاید .

 

اینکه میگویند کودکان به این ویروس مبتلا نمیشوند ایبن یه دروغه وشایعست چون در قسمت بالا ذکر کردم که ممکنه در هررده سنی سنی ودر هرمکانی اتفاق بیفتد.

 

اگه پدر مادر دراین شرایطی که این ویروسی درحال پخش شدن است اگه پدر

مادر بدنشان به سرما خوردگی مبتلا باشند باید حتما از برخورد فیزیکی با کودمانشان  وبوسیدن آنهاشدیدا خودداری کنند.

کودکانی که مشکلات تنفسی دارند یا مشکلات ریوی دارن بیشتر درمعرض این بیماری هستن وبیشتر درخطر هستن .

0