0
368 بازدید

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد

گفتا شراب نوشیم وغم دل ببرزیاد

زمانی که در کنارشون هستیم سعی کنیم برای مشکلات ازاونا مشاوره بگیریم به یادشان بیاوریم که شما هنوزم خلاق هستید وهمه چیز میدونید .

همیشه براشون عطر .گل . روسری .پیراهن .یا هدیه بخرید .

دستشون رو بگیریم وازشون بخوایم که بهمون ارزوهاشونو بگن .

یادمون نره ارزش دادن به اونا اولین قدمه .

چروک زیر چشمان مادر همانقدر زیباست که پین دامنش .

پینه دستان پدر به زیبائی پیله پروانه .

سعس کنیم درروزهای پراز التهاب زندگی رابرایشان  با شادی درست کنیم .

اکثر اونا زمین گیرن .نمیتونن راه برن .حرف بزنن .آلزایمر دارن .چشماشون کم سو شده .از فروغ زندگی داره خالی میشه .مدتهاست نکاه مهربونی ندیدن .دست نوازشگری دستشونو لمس نکرده .

موهای سفیدشون رو که مبینیم دلمان پر از غم میشود .

میدانی که زمان میگذرد موهای ما نیز سفید میشود .چشمانمان کم سو میشود  دستمان را ضعف میگیرد .پشتمان خمیده میشود . دستمان نیز میلرزد .

همین ها که سالمندن وپیر خطابشان میکنیم روزی کودک بودن با جهانی آرزو بزرگ میشوند .پدر میشوند .مادر میشوند .

پس آنهارا فراموش نکنیم…..

0