0
350 بازدید

 

 

خانه سالمندان مرکزی است برای نگهداری افراد سالخورده و کهنسال که میتوانند در این مکان ها با گذراندن دوران نقاهت و به دست آوردن بهبودی دوباره به جمع خانواده برگردند.

اگر خانه سالمندان استاندارد باشد و ارتباط با خانواده در آن برقرار باشد مشکلات روانی سالمندان به حداقل میرسد.برای افرادی که از مشکلات الزایمر شدید رنج می برند و کسی نیست از آنها مراقبت کند بهترین خانه سامندان است

در خانه سالمندان به صورت شبانه روزی مراقبت های ویژه انجام می شود و در صورت نیاز به فوریت های پزشکی مراقب های هستند که همواره اقدامات مناسب را انجام می دهند در این مراکز به لحاظ فیزیکی و به لحاظ مراقبت و خدماتی که ارِائه

می شود استاندارد های مشخص وجود دارد که این استانداردها هم باید طبق اصول باشد و این مراکز تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کند .

اکثر سالمندان آسایشگاه ها را نمادی از انزوا و طرد اجتماعی می دانند و تا آخر عمر نمی توانند با آن خو گرفته و همیشه منتظر اتفاق خاص هستند تا به خانه برگردند.

برخی از معایب خانه سالمندان :معمولا سالمندان ترجیح می دهند سال های باقی عمر خود را کنار خانواده و فرزندان سپری کنند و دوری از فرزندان و خانواده برای سالمند بسیار سخت و ناراحت کننده است و سالمندی که به دلیل وضعیت جسمی خود دچار افسردگی شده است با رفتن به این مراکز ممکن است امید به زندگی خود را از دست بدهد.

برخی از مزایای خانه سالمندان :خانه سالمندان می تواند شرایطی را فراهم کند که با هم سن و سالای خود معاشرت داشته باشند و اوقات خود را با شرکت در برنامه های گروهی بگذرانند بهترین قسمت خانه سالمندان ،پرستاران ، پزشکان و خدمات مراقبتی و درمانی تخصصی است که به سالمندان ارائه می دهند که شامل خدمات پزشکی و اورژانسی …. می باشد .

مرکز نگهداری سالمندان به دنبال صنعتی شدن جامعه جهت کمک به خانوادهای با مشکلات خاص آمده اگرچه این مجموعه ها نتوانسته به طور کامل خلآ جایگاه خانواده را پر کنند.

0