0
128 بازدید

هر روزه در جامعه ها با رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی سن سالمندان رو به افزایش رفته و بخاطر همین موضوع, آنها نیاز به مراقبت بیشتری دارند در زمان سالمندی, ما با افرادی که بنیه و توان خود را از دست داده اند و نیاز به همراهی بیشتری هستند روبرو هستیم از این رو اگر سالمندی از اعضا خانواده خود مراقب نداشت کسانی یا مکانهایی برای نگهداری از این نوع افراد در نظر گرفته شده است.

ما در اینجا نکاتی در مورد نگهداری و همراهی آنها برای شما شرح میدهیم

یکی از مواردی که باید در نظر بگیریم نظافت و اسنحمام آنهاست زیرا آنها دیگر توانایی انجام این کارها را دیگر ندارند و بعد از حمام کردن نظافت ناخنها و شانه کردن موها برای آنها ضروری است توجه داشته باشید در زمان استحمام سالمند از آب خیلی داغ و لیفهای زبر استفاده نکنید

برای آنهایی که میتوانند راه بروند حتما از دسشویی فرنگی باید استفاده کنند زیرا پاهای آنها توانایی بلند شدن را ندارند در صورتیکه نمیتوانند از دسشویی استفاده کنند باید پوشک مخصوص آنها را تهیه کنید

برای آنها در صورتیکه نمیتوانند حرکت کنند باید مراقب از خانواده یا پرستار بصورت همراه همیشه داشته باشند

و نکته مهمی که خیلی باید در نظر بگیریم این است که برای آنها که میتوانند حرکت کنند فضای خانه را برایشان جوری فراهم کنید که راحت بتوانند از مکانهایی که مورد نیازشان است راحت استفاده کنند

 

 

 

0